Synundersökning

En synundersökning tar 30 – 40 min. I synundersökningen ingår en tryckmätning på alla över 40 år eller när optikern bedömer att detta är nödvändigt. Detta för att på ett tidigt stadium kunna förebygga problem som följer med högt ögontryck.

Vi vill att du ska känna att vi ger dig den tid du behöver!

Ögonhälsoundersökning

Vid en ögonhälsoundersökning, som tar ca 50 min, görs en mer ingående synundersökning där det tillkommer synfältsmätning och foto på ögonbotten. Detta resultat skickas sedan för bedömning till ögonläkare.

Syftet med en sådan ögonhälsoundersökning är att på ett tidigt stadium upptäcka symptom på ögonsjukdomar som bland annat glaukom, makuladegenering (förändringar i gula fläcken) och ögonbottensförändringar på grund av diabetes. Många av dessa ögonsjukdomar går att behandla om de upptäcks i tid.